Pasensie Zorgbemiddeling heeft een uitgebreid netwerk met betrouwbare en gekwalificeerde ZZP’ers die direct inzetbaar zijn in de intra en extramurale zorg.

Alle helpenden, verzorgende en verpleegkundigen ZZP’ers die zich bij Pasensie Zorgbemiddeling aanmelden worden uitvoerig gescreend. Er worden persoonlijke gesprekken gevoerd waar de relevante kennis en ervaring, de competenties, de visie van Pasensie Zorgbemiddeling en de persoonlijke visie wordt besproken.

Ben jij een zzp’er, helpende 2+, verzorgende IG, of verpleegkundige niveau 4 of 5, die deskundig en goed opgeleid is?Kan je goed zelfstandig werken en soepel meebewegen in een team? Wil je zelf bepalen hoeveel je werkt?

Beschik jij over de juiste documenten? Meld je dan aan via het inschrijfformulier.

Gezelschapsdame

Een gezelschapsdame is er met name voor gezelschap. Zij is een luisterend oor, drinkt samen met de patiënt een kopje koffie, helpt met de boodschappen, maakt een wandeling of leest een boek of krant voor.

Helpende nivo 2+

Een helpende nivo 2+ is bevoegd en bekwaam om met medicatie om te gaan en deze aan te reiken uit de baxterrol. Helpenden werken in teamverband en stimuleren en motiveren de zelf redzaamheid van hun patiënten. Zij helpen bij de algemene dagelijkse handelingen die patiënten uitvoeren.

Verzorgende nivo 3-IG

Verzorgende nivo 3-IG gaan weer een stapje verder, zij zijn bevoegd én bekwaam om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Denk hierbij aan zaken als medicijnen toedienen, wonden verzorgen, etc. Zij werken volgens het zorg en leefplan en overleggen wanneer nodig met artsen en andere beoefenaren.

Verpleegkundige nivo 4 / 5

Een verpleegkundige nivo 4 of 5 gaat verder waar de verzorgende stopt. Zij zijn de casemanager, coach en regisseur. Zij zijn bevoegd en bekwaam om alle voorbehouden verpleegtechnische handelingen uit te voeren en behandelen dus de complexere zorgvraag. Daarnaast observeren zij de situatie en eventuele gezondheidsrisico’s.

TOP